Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fossekallen

Fossekallen er ei 3-6 årsavdeling.

MÅL: Alle barn blir sett og hørt!

Barn forteller at det å leke og ha noen å leke med er det som er viktig i barnhagen og dette tar vi på alvor.

Voksne reflekterer over hvordan møte hvert enkelt barn og hvordan fremme trygghet og lek.

Vi har samlingsstund hver dag med sang, bøker og rom for samtale og filosofering over små og store spørsmål! Vi bruker dramtisering med Per og Pia til å ta opp aktuelle temaer som læringsfrustasjon osv.

Vi ønsker at barna skal klare mest mulig selv og voksne motiverer og veileder barna i å prøve, øve og streve Vi ser at barna gleder seg over å mestre når de har strevd med å få noe til og dette er erfaringer som vil styrke de vider i forhild til læring og livsmestring.

Vi jobber daglig med å vise hensyn, hjelpe hverandre, være vennlig og inkluderenede!!

Vår visjon: BEST SAMMEN!!

Tlf Fossekallen 948 42 960   Tur tlf 991 52 652