Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen til Laudal barnehage

Laudal barnehage er en del av Bjelland og Laudal oppvekstsenter som ligger nord i Lindesnes kommune.

Oppvekstsenteret består av Laudal skole/SFO/barnehage, og Bjelland skole/SFO/barnehage. Bjelland ligger 22 km lengre nord for Laudal.

Laudal Barnehage er en kommunal 2 avdelings barnehage. Vi har en 0-3 års avdeling, Lille Måltrost og en 3-6 års avdeling, Fossekallen. Barnehagen ligger i Laudal sentrum, med Laudal skole som nærmeste nabo.  

Vi har også en plass på Laudal, Dølan, der vi har ei grillhytte, bålplass, utedo og gapahuk.

Barnehagens visjon er: BEST SAMMEN

Vårt pedagogiske grunnsyn bygger på danningsbegrepet. Barnehagen har demokrati og medborgerskap som et sentralt danningsideal. Barna skal dannes til å bli modige, reflekterte og ansvarlige deltakere i de små og store fellesskap som de inngår i. 

Mål: ALLE BLIR SETT OG HØRT

Vi vil at relasjonene i barnehagen skal være preget av tilknytning og anerkjennelse slik at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel. Barna skal oppleve at vi voksne bryr oss, er tilstede og tar deres perspektiv på alvor. Vi vil fremme og tilrettelegge for positive barn- barn relasjoner og barnefellesskap som gir gode rammer for hvert enkelt barns lek og utvikling.

Vi ønsker å være en lærende organisasjon og er opptatt av utviklingsarbeid med fokus på voksenrollen og felles pedagogisk plattform. Vi byr på oss selv, observerer, vurderer, deler og veileder hverandre. Vi reflekterer rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdaterer oss og er opptatte av å være tydelige rollemodeller. Vi bruker Conexus Insight(Puls) som kvalitetssikringsverktøy. 

Best sammen!

Tlf  Fossekallen 948 42 960

Tlf Lille Måltrost 952 42 686

Enhetsleder for Oppvekstsenteret er Bente Naglestad.

Styrer i Laudal barnehage er Kristin Synnøve Lauvdal (styrervikar for Therese Holte Johannessen som er i svangerskapspermisjon)

911 78 195

Siste nytt

Jodtabletter

Atomberedskap i kommunen

Norge har beredskap mot atomulykker og villede handlinger som kan gi radioaktiv forurensning og stråleeksponering. Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader.  Dersom en atomhendelse ra...
Se hele nyhetsarkivet

Neste hendelser

Se hele kalenderen

Her finner du oss